Stowarzyszenie zrzesza
artystów plastyków tworzących
w dziedzinie sztuk wizualnych
na rzecz edukacji artystycznej społeczeństwa. Powołane jest
do reprezentowania i ochrony
ich praw moralnych
i materialnych oraz opiniowania
w sprawach dotyczących
rozwoju sztuk wizualnych
w kraju.
Prowadzi działalność
gospodarczą dla uzyskania
środków na realizację
celów statutowych,
oraz przeznaczonych
na opiekę socjalną
i zaopatrzenie materiałowe
dla członków stowarzyszenia.
© SPAP Studio Atelier 40, Olsztyn 2008                                            
      Ostatnia aktualizacja - 10.09.2016